A koszorubudapest.hu honlapja a legjobb felhasználói élmény érdekében sütiket (cookie) alkalmaz. Weboldalunk használatával jóváhagyod a sütik használatát. További tudnivalók

Vásárlási feltételek

Általános szerződési és felhasználási feltételek www.koszorubudapest.hu

 

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve:Jamak Kereskedelmi és Szolgáltató kft
A szolgáltató székhelye:1132 Bp, Csanády u 8
A szolgáltató postacíme:1132 Bp, Csanády u 8
Cégjegyzékszáma:01-09- 160973

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság):Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószáma:10641158-2-41

email : info@koszorubudapest.hu
Telefon:+ 36 30 4177134
Bankszámlaszám: Jamak kft, Unicredit Bank, 10918001-00000116-59500001 ( Ft) SWIFT kód: BACXHUHB
Jamak kft, Unicredit Bank, HU 69 10918001-00000116-59500025.

Üzleteink:

Budapest XI.ker . Márton Áron tér ( virágpavilon )

Budapest XII. Hegyalja út 139 ( Mindenszentek terén )

A szerződés nyelve: magyar

Felhasználás ill. vásárlás esetén legyen szíves részletesen elolvasni a címben jelölt feltételeket. Az általános szerződési és felhasználási feltételek elfogadása feltétele a www. koszorubudapest.hu (tulajdonosa Jamak kft) webáruházban történő vásárlásnak.
A felhasználó és a Jamak kft közötti jogviszony nem eredményezi a webáruház használata során a dizájn, szerzői jogok, logo , védjegy, know-how, illetve regisztrált vagy nem regisztrált szellemi alkotások jogainak ingyenes átadását vagy átruházását. A webáruház szerkezetéhez, tartalmához, kialakításához kapcsolódó jog a Jamak kft vagy harmadik személy szellemi tulajdonát képezi. Bármely elemének illetéktelen felhasználása tiltott, szankcionált és díjköteles.

A webáruház tartalmát a Jamak kft bármikor módosíthatja, kivétel olyan jellegű rendelkezéseket , melyeket módosítását jogszabály tiltja - ezek a rendelkezések jellemzően a kötelező tájékoztatásra és a webáruházban történő vásárlás biztonságára vonatkoznak. A rendelés visszaigazolásával határozott idejű szerződés köttetett, a megszűnés időpontja a rendelésben foglaltak teljesítése .

Termékeink:

kegyeleti virágkötészeti termékek, virágcsokrok -kompozíciók, vágott virág, cserepes növények, virág dekoráció elkészítése, kaspó, váza, virágkötészeti kellékek. 

Szolgáltatásaink:

Kért helyszínek virág és növény dekorációja, termékeink kiszállítása, annak megszervezése és lebonyolítása.

Megrendelés:

0-24 órában interneten keresztül , telefonon az év minden napján üzleteink nyitvatartási idejében.
Vételárak :
A feltüntetett árak brutto árak - forintban illetve lehetőség van euroban történő vásárlásra is. Az euroban számított ár a NAV iránymutatása és az érvényben lévő fogyasztóvédelmi jogszabály alapján hivatalosan kerül átszámításra forintról. Számláinkat a Unicredit Bank kezeli.

Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazzák a Jamak kft, [székhely: 1132.Bp, Csanády u 8], [adószám: 10641158-2-41]), mint szolgáltató (továbbiakban Szolgáltató) által üzemeltetett koszorubudapest.hu webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Tevékenységünket - a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV.törvény , a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009(IX.29.)Korm. rend, környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény, becsomagolás módja, mikéntje : fogyasztóvédelemről szóló 1997 évi CLV törvény, adatvédelmi tájékoztató és adatkezelési szabályzat : Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete, valamint az információ szabadságról szóló 2011.évi CXII.törvény szabályozza. A jogszabály által részletezett termékek esetében a termék neve, gyártó-forgalmazó neve , címe , amennyiben az Európai Közösségen kívüli országból van a termék, úgy a származási ország neve is magyar nyelven tüntetendő fel.

Az ÁSZF letölthető az alábbi linkről: ASZF.pdf

Az Eladó fenntartja azon jogát, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalúan módosítsa. A módosítást követő megrendelés a jelen ÁSZF és minden hatályos módosításának elfogadását jelenti.

Alapvető rendelkezések

1. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

A jelen ÁSZF az Eladó és az Ügyfél között létrejött a Szerződési feltételeket tartalmazza. A szerződéshez szorosan kapcsolódó dokumentum a az Eladó által kibocsátott számla.

1.1. Egy rendelésnek a [www.koszorubudapest.hu] oldalon történő leadásával a Vásárló elfogadja azt a kommunikációs csatornát (telefon vagy e-mail), amelyen keresztül az Eladó a termék megrendelését lehetővé teszi.

1.2. A Rendelés leadása után a Vásárlóhoz telefon vagy e- mail útján érkezett értesítés tájékoztató jellegű és nem jelenti a Rendelés Eladó általi visszaigazolását, ezt csak a megrendelés visszaigazoló űrlap kiadása jelenti..

1.3. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a Vásárló által leadott Rendelésben szereplő mennyiségétől kevesebbet, vagy eltérőt igazoljon vissza. Erről a Vásárlót az általa a megadott telefonszámon és/vagy e-mail címen értesíti. Ilyen esetben az Eladó az Ügyfél által már kifizetett, azonban az Eladó által vissza nem igazolt termékek és szállítás vételárát az Ügyfél részére visszatéríti.

1.4. Az Eladó és Vásárló közötti Szerződés akkor jön létre, amikor a Vásárló e-mail és/vagy SMS útján megkapja az Eladótól a Rendelés véglegesítéséről/visszaigazolásáról szóló értesítést, amely értesítés magában foglalja az Ügyfél által esetlegesen megrendelt szállítás visszaigazolását is.

1.5 Amennyiben a Vásárló valótlan adatokat ad meg a véglegesített megrendelése során, a távollévő felek közötti szerződés nem jön létre. Az ilyen szerződésekből eredően mind az Üzemeltető, mind az Eladó minden féle felelősségét kizárja.

2. AZ ONLINE ÉRTÉKESÍTÉSRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS RENDELEZÉSEK

2.1. A weboldalra bármely Felhasználó/Ügyfél beléphet. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy az Ügyfélnek/Vásárlónak a Rendelés leadásához való jogosultságát és hozzáférését és/vagy valamely fizetési mód választását majd alkalmazását korlátozza, amennyiben az

adott Ügyfél/Vásárló a [www.koszorubudapest.hu] oldalon végzett tevékenységével veszélyeztetheti a weboldal zavartalan működését és/vagy tevékenységével az Üzemeltetőnek/Eladónak kárt okozhat.

2.2. Az Ügyfél az Eladóval kapcsolatba léphet a termék oldalán a „Kapcsolat” menüpontban feltüntetett elérhetőségeken.

2.3. A Weboldalon a Termékek ára forintban (HUF) értendő és tartalmazza az ÁFA-t, nem tartalmazza az esetlegesen választott fizetési mód díját, melyet vásárló az adott szolgáltatás igénybevétele esetén a Termék árán felül fizet. A termékek HUF-ban meghatározott ára EURO-ban is megjeleníthető. Az átváltás alapja a számlavezető Unicredit bank árfolyama a NAV által meghatározott feltételekkel.

2.4. A törvényben előírt feltételeknek megfelelően a jogszabályban meghatározott környezetvédelmi termékdíj-köteles termékek weboldalon feltüntetett ára tartalmazza a Környezetvédelmi termékdíjat.

2.5. Az online fizetések (online bankkártyás fizetés vagy banki átutalás) esetében az Eladó nem felel a Vásárlónál felmerülő bármely olyan többletköltségért, amely a Vásárló által választott fizetési módtól vagy a Vásárló kártyakibocsátó bankjától függ (különösen, de nem kizárólagosan devizaárfolyam, egyéb költségek). A Vásárló felelős a kiválasztott fizetési mód kiválasztásából eredő következményekért.

2.6. A Weboldalon feltüntetett Termék leírására használt információ (statikus / dinamikus képek / multimédia bemutatók stb.) nem jelenti az Eladó ajánlati kötöttségét, ezek kifejezetten a bemutatás célját szolgálják.

  1. Kártyabirtokos részéről felmerült reklamáció esetén :

    1. a)  a reklamáció benyújtásának módja és feltételei  beleértve az online vitarendezési

      platformra mutató link az EU 524/2013 rendelet szerint https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false.  

3. MEGBÍZÁS

Az Eladó a Rendelés lebonyolításával kapcsolatos Szolgáltatások (szállítás, csomagolás, stb.) lebonyolításával harmadik személyt bízhat meg a Vásárló erre irányuló tájékoztatása nélkül is. Ez a Vásárló beleegyezéséhez nem kötött. Az Eladó azonban ezen esetekben is felel a Vásárlóval kötött Szerződésből eredő kötelezettségei teljesítéséért.

4. RENDELÉS

4.1. A kiválasztott termékek kosarába helyezése után a kosár tartalmát szabadon változtathatja. Ha az ellenőrzést követően megtöltött kosarát "rákattintással" elküldi, a kosárban lévő valamennyi terméket megrendeli és elfogadja, hogy a termék megrendelése fizetési kötelezettséggel járó művelet.

4.2. Az adott megrendelés elküldött adatai az elküldést követően, legkésőbb a fizetési határidőig írásban vagy telefonon módosíthatók. Új megrendelés során adatait természetesen módosíthatja. A Vásárló adatait tartósan, bejelentkezését és megrendelését az Eladó a termék átvételétől számított egy évig rögzíti, de a szerződés nem tekinthető írásba foglaltnak iktatásra nem kerül.

4.3. Vásárló tudomásul veszi, hogy kosárba helyezést követően a termék(ek) csak abban az esetben vásárolhatóak meg, ha azokból a megrendelés teljesítéséhez elegendő készlet áll a Szolgáltató rendelkezésére. ( vágott és élő virágból dolgozunk, melynek beszerzése szintén megrendeléshez kötött , mások teljesítésétől függ)

4.4. A megrendelés véglegesítésével a Vásárló megerősíti, hogy az általa megadott, a vásárláshoz szükséges adatok valósak, és a rendelés teljesítéséhez, a szerződés létrejöttéhez felhasználhatóak. A véglegesítéssel Vásárló vállalja, hogy az általa megjelölt fizetési móddal a megrendelés ellenértékét kiegyenlíti, ellenkező esetben a megrendelés teljesítését az Eladó megtagadhatja.

4.5. A rendelés véglegesítésével a Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy szükség esetén, a Szolgáltató felvegye a kapcsolatot vele a megadott elérhetőségek (jellemzően email vagy telefon) bármelyikén.

4.6. A Szolgáltató semmisnek vagy létre sem jöttnek nyilváníthatja a Vásárló rendelését, a Vásárló előzetes értesítése mellett, anélkül, hogy utólag valamely félnek – erre hivatkozva – bármilyen kötelezettsége lenne a másik féllel szemben, vagy anélkül, hogy valamely fél a másik féllel szemben kártérítési igényt fogalmazna meg, az alábbi esetekben:

4.6.1. Amennyiben a Vásárló online fizetési módot jelölt meg, és a kártyát kibocsájtó pénzintézet a tranzakciót nem engedélyezi vagy a Vásárló online fizetési módot jelölt meg, és az online fizetést biztosító partnerünk nem tudja érvényesíteni a tranzakciót.

4.6.2. A Vásárló által megadott adatok nem fedik a valóságot vagy nem teljes körűek vagy nem teszik lehetővé a megrendelés teljesítését

4.6.3. Ha Vásárló a megrendelt termék vételárát a visszaigazoláson megadott határidőn belül a Szolgáltató részére nem fizeti meg. Ebben az esetben a Szolgáltató jogosult a megrendelést törölni.

4.6.4. A megrendelést cselekvőképtelen, vagy kiskorú személy adja
Elállás
A kormány rendelet 29 §-a bizonyos termékek esetében kizárja az elállási jog gyakorlatát. Elállási jog nem érvényesíthető az alábbi esetekben:

Az elállási vagy felmondási jog hiánya romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék esetében ( Kormány rendelet 29§1 bekezdés d pont )szerint : A gyorsan romlandó termékek körébe tartoznak pld. az élő növény, vágott virág, nem tartós élelmiszer.

A koszorubudapest.hu webáruházban a megvásárolható termékek élő és vágott virágból készülnek, és mint ilyen termékek, minőségüket rövid ideig megőrző terméknek minősülnek , így a 45/2014( II.26) Kormány rendelet 29 § (1) bekezdés d) pontja alapján elállási jog egyáltalán nem érvényesíthető. A rendelet kimondja hogy árucserére nincs mód.

Az Eladó nem köteles termékek visszavételére, cseréjére . Készítményeink egyediek, egyedi megrendeléshez, személyhez kötöttek- a vásárló kifejezett kérésére. Másnak nem értékesíthetőek,romlandóak, az azokban lévő virág egyáltalán nem hasznosítható továbbiakban, mivel feldolgozott állapotban van.

5. TITOKTARTÁS

5.1. A Vásárló által az Eladónak szolgáltatott bármely jellegű információt az Eladó és az Üzemeltető is bizalmasan kezeli.

5.2. A Vásárló a Szerződés létrejöttével vállalja, hogy nem ad semmilyen nyilvános nyilatkozatot harmadik személyek részére az Eladó előzetesen adott írásos beleegyezése nélkül.

5.3. Azzal, hogy a Vásárló információkat és adatokat közöl ezen a weboldalon, biztosítja az Eladónak és az Üzemeltetőnek az azokhoz való korlátlan és visszavonhatatlan hozzáférését, továbbá ezen információk vagy adatok feletti használati, másolási, módosítási, átküldési jogát.

5.4. A Vásárló azzal, hogy felhasználói fiókot hoz létre/Rendelést ad le, bekerül az Üzemeltető/Eladó adatbázisába, így a hatályos jogszabályoknak megfelelően és azok keretei között hozzájárul, hogy harmadik felek, éspedig az Üzemeltető és/vagy Eladó partnerei felvegyék vele a kapcsolatot: marketing szolgáltatást, más szolgáltatást kínáló szolgáltatók, szerviz, más társaságok, amelyekkel az Üzemeltető/Eladó a Termékek vonatkozásában közös kínálati programokat tud kifejleszteni.

6. SZÁMLÁZÁS – KIFIZETÉS

6.1. A [www. koszorubudapest.hu] weboldalon megtalálható valamennyi terméket megvásárolhatja online. A termék ismertetőjénél Eladó közli a termék paramétereit és árát is. A feltüntetett árak minden esetben tartalmazzák az Általános Forgalmi Adót (ÁFA).A vásárláshoz igénybe vett hálózati hozzáférés és egyéb távközlési szolgáltatás díjai a Vásárlót terhelik.

6.2. Az Eladó amennyiben a megrendelést visszaigazolja, az díjbekérésnek minősül. A Vásárló a visszaigazolásban szereplő összeget a visszaigazolásban szereplő határidőn belül jogosult a választott fizetési módnak megfelelően megfizetni. ( hirtelen rendelés esetén ez nagyon rövid, akár 1 órán belüli idő is lehet - megbeszélés szerint ) Amennyiben ez nem történik meg határidőn belül, úgy az Eladó a megrendelést jogosult törölni a rendszeréből. Erre hivatkozással a Vásárló kártérítési igényt nem érvényesíthet az Eladóval szemben.

6.3. Az árut, az árat, a fizetési módot és a fizetési határidőt minden Rendelésben meg kell jelölni. Az Eladó számlát bocsát ki a Vásárló számára a leszállított Termékekről. A Vásárló kötelessége továbbítani, átvételkor ellenőrizni a számla hatályos jogszabályok szerinti kibocsátásához szükséges összes információt.

6.4. Minden rögzített rendelés esetében feltüntetésre kerül a megvásárolni kívánt Termék vételára, a fizetési mód, illetve a fizetési határidő. A Vásárló felelőssége, hogy a kiállításra kerülő számlához, minden rá vonatkozó adatot – a valóságnak megfelelően – megadjon. Ennek elmulasztása esetén az Eladó nem kötelezhető új számla kiállítására.

6.5. Az Eladó a megrendeléshez tartozó, értékesített Termékekről szóló számlát elsősorban elektronikus úton továbbítja a Vásárló részére. A kiállított számla elektronikus formában elérhető a Vásárló felhasználói fiókjából, illetve elektronikus üzenet (e-mail) formájában is elküldésre kerül a felhasználói fiókban megadott e-mail címre, továbbá papír alapon csatoljuk a Termékhez.

6.6. A Vásárló minden esetben köteles a felhasználói fiókjában megadott – a számlázáshoz felhasznált – személyes adatokat naprakészen tartani, annak érdekében, hogy a számlát minden egyes rendelés esetében az Eladó helyesen állítsa ki és bocsássa a Vásárló rendelkezésére. A Vásárló köteles minden megrendelés leadásánál a megadott adatok helyességéről megbizonyosodni.

6.7. Amennyiben a regisztrált fiókban a számlázással összefüggő információk – beleértve a kiállított számlát/számlákat – több mint negyvennyolc (48) órán át nem érhetőek el, úgy a Vásárló erről írásban tájékoztathatja az Üzemeltető ügyfélszolgálatát.

6.8 Az ár megfizetése

A fizetés lehet előre utalás, üzleteinkben készpénzes vagy bankkártyás fizetés az áru átvételekor, online fizetés a webshopban, PayPal fizetés

6.8.1. Vásárlás átutalással
Bankszámla száma: Jamak kft, Unicredit Bank, 10918001-00000116-59500001 ( Ft) SWIFT kód: BACXHUHB Jamak kft, Unicredit Bank, HU 69 10918001-00000116-59500025 ( Euro )

6.8.2. Megrendelés lemondásának módja ás feltételei, Rendeléstől/ vásárlástól való elállás joga - 45/2014 ( II.26) Kor. Rendelet  szerint

48 órán belüli teljesítéssel járó rendelésnél a vásárló nem élhet rendeléstől, vásárlástól való elállás jogával .( A rendeléshez való áru megrendelésének, áru elkészítésének , szállítás megrendelésének lemondása részünkről az idő rövidsége miatt nem kivitelezhető és részünkről is teljes költség fizetési kötelezettséggel jár )

A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 ( II.5) kormányrendelet 5§ c) pontja alapján a vágott virág készítmények esetén kiszállítás után a vevő nem élhet a vásárlástól való elállás jogával, tekintve hogy a vágott virág készítmény gyorsan romló termék, amit a fogyasztó kifejezett kérésére állítunk elő.

48 órán túli teljesítés esetén a vásárlástól , rendeléstől a vásárló elállhat, ha az elkészülési időpontig a lemondás időpontjától még 48 óra van. ( munkaigényes, egyedi, részünkről is 3.fél felé már előre kifizetett alapanyagokból készülő, általunk előre kifizetett fuvardíjú, gyorsan romló termékekről van szó. )

Más időpontra is teheti, tájékoztatási kötelezettséggel, ill. befizetését a lehető legrövidebb időn belül visszautaljuk bankszámlájára átutalás, kártyás fizetés, online fizetés esetén. Készpénzes fizetés esetén abban az üzletben ahol a rendelés történt a befizetett összeget készpénzben visszafizetjük.

7. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK ( rövidített kivonat )

( koszorubudapest.hu-n külön nagyon részletesen díjakkal kiegészített szállítási feltételek ugyanide tartoznak – kérjük tanulmányozza rendelés előtt)

7.1. A termékeket a visszaigazoláson feltüntetett határidőben lehet üzleteinkben személyesen átvenni, vagy a visszaigazoláson feltüntetett időben történik a szállítás.

7.2. Eladó a szállítást csak a visszaigazoláson megadott címre és helyre és módon vállalja. Azon nem szereplő helyszínre való átszállítást, emeletekre felvitelt, várakozást stb nem áll módjában teljesíteni.

7.3. A termék akkor is kiszállítottnak minősül, ha a szállítási helyszín speciális jellegénél fogva nincs kinek átadni a terméket, pld ravatalozó, templom, urnatemető, szóróparcella, közterület, koszorúzás.Eladó az őrizetlen helyen,vagy átvevő nélküli lerakott áru eltűnéséért, sérüléséért, megrongálásáért felelősséget nem vállal. Kérjük, amennyiben lehetséges vegye át valaki a helyszínen az árut amennyiben megoldható. .

7.5. A szállítás költsége minden termék rendelésekor fel van tüntetve, több tételes rendelés esetén ezek az összegek nem adódnak össze, hanem egyszeres szállítási díjat kell figyelembe venni. ( kivétel extra sok,extra nagyméretű vagy szabálytalan alakú , 60 kg feletti rendelések esetén – melyek nagyobb szállítójárművet, teher pakolást stb. igényelnek – de ezt mindig előre közöljük mire lehet számítani)

8. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

A koszorubudapest.hu webáruházban árult termékek nem tartós fogyasztási cikkek, így a megvásárolt termékeinkre kellékszavatossági, termékszavatossági, jótállási kötelezettség törvényileg nem áll fenn.

Elemi érdekünk és üzletpolitikánk szerint is, vásárlóinknak első osztályú termékeket és precíz szolgáltatást nyújtunk. Családi cégünk ( elődein keresztül ) 1974 ! óta nem ért meg hatósághoz irányított panaszt, illetve panaszkönyvbe beírás üzleteinkben soha nem történt ezidáig. Igyekszünk úgy dolgozni , hogy az magunknak is megfeleljen, kontár tisztességtelen munkát és kereskedelmet nem folytatunk.Termékeink a legfrissebb kiváló minőségű virágokból észülnek. Minden esetleges hibát, hiányosságot a vásárló számára megnyugtató módon rendezünk.

9. A TERMÉKEK FELETTI TULAJDONJOG ÁTADÁSA

9.1. A Termékek feletti tulajdonjog a szállítással és az üzleteinkben történő átvétellel száll át a Vásárlóra, vagy a rendelésben megjelölt helyen, amennyiben a Vásárló kifizette Termék vételárát.

10. FELELŐSSÉG

10.1. Az Eladó nem vonható felelősségre semmilyen kárért, amelyet a Vásárló vagy bármely harmadik fél elszenvedhet annak eredményeként, hogy az Eladó teljesíti a Rendelés szerinti bármely kötelezettségét és nem vonható felelősségre semmilyen kárért, hiányosságért amely a termékek, a Vásárló részére történő átadása után történik .Hibás, késedelmes , vagy elmaradó teljesítés esetén az eladó kizárólag a megrendelés értékének erejéig vonható felelősségre.

10.2. Eladó nem vonható felelősségre az Termékek szállítás közbeni elveszítéséért, a szállításból eredő bármilyen probléma a futárszolgálat felelősségi körébe tartozik. Felelősség biztosítás van. (Cégünknél ilyen probléma még soha nem fordult elő.)

Feltétlen megelégedettségre törekszünk, nyugodtan forduljon hozzánk - megoldjuk a problémát.

11. PANASZKEZELÉS MÓDJA:

Termék átvételekor minden esetben ( tekintettel a romlandó termékre )

üzleteinkben személyes átvételkor : szóban, vagy panaszkönyvi bejegyzéssel ( erre még nem volt példa )

kiszállításkor: átvétel időpontjában futárnak szóban, írásban : info@koszorubudapest.hu,farkasretivirag@gmail.com lehetőleg fotóval dokumentálva még aznap.

Amennyiben úgy történt a kiszállítás hogy az árut a helyszínen senki nem vette át , vagy nem a címzett vette át, vagy őrizetlen helyen volt – úgy a sérülés vagy minőségromlás, esetleges eltűnés nem róható fel a Jamak kft hibájának.

Kiszállításkor címzett által történt átvételkor észlelt a szállító hibájából történt esetleges sérülés miatt a Jamak kft felelősséget vállal. Megbeszélés alapján a terméket cseréljük / árát csökkentjük / árát visszafizetjük.

Minden panaszt a lehető legrövidebb időn belül, lehetőleg azonnal szóban– de legkésőbb 3 napon belül ha írásban szükséges, - rendezünk. Vételár visszafizetése a befizetés módján történik – készpénz fizetés esetén kérhető bankszámlára való visszatérítés.

A Jamak kft konszenzusra, a vásárló tökéletes megelégedésére rendez minden helyzetet, korrekt és gyors módon. Több évtizedes fennállásunk alatt panaszkönyvi bejegyzésre vagy hatósági bejelentésre nem került sor.

Vitarendendezési mechanizmus igénybevételének lehetősége és az ehhez való hozzáférés lehetősége az alábbiak szerint történik :

-a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló Európai Parlament és a Tanács 524/2013/EU rendelete,

-a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,

- a Polgári Törvénykönyről szóló 2013. évi V. törvény,

-az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, -a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet,

-illetve az ár tekintetében a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet.

Termékeink reklámozására vonatkozó előírások :

a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008 évi XLVIII. törvény, fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008 évi XLVII. törvény

12. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Eladó: Jamak kft, székhely:1132.Budapest , cégjegyzékszám: Cg. 01-09- 160973

adószám:10641158-2-41,

Üzemeltető: a www.koszorubudapest.hu honlap üzemeltetője a Jamak kft székhely: 1132 Budapest , Csanády u 8, cégjegyzékszáma: Cg. 01-09- 160973, adószáma: 10641158-2-4112.1.

Ügyfél/Felhasználó : természetes személy vagy jogi személy, aki az oldal használatával – bármely elektronikus kommunikációs eszközön (asztali számítógép, notebook, telefon, tablet, okostelefon...stb.) hozzáférést nyer az oldalhoz, annak tartalmához ; aki az Weboldalon regisztrál, ezáltal felhasználói fiókot (a továbbiakban: felhasználói fiók) hoz létre vagy aki a Weboldalon megrendelést ad le és ennek következtében felhasználói fiókot hoz létre.

12.2. Vásárló: az az Ügyfél, aki a [www.koszorubudapest.hu] oldalon rendelést adott le.

12.3. Felhasználói fiók: a Vásárló a [www.koszorubudapest.hu] oldalon regisztrációja útján felhasználói fiókot hozhat létre. A regisztrációhoz egy valós, a Vásárlóhoz tartozó e-mail cím és egy jelszó megadása szükséges. A felhasználói fiókjából adhat le rendelést, vásárolhat. A felhasználói fiók úgy is létrehozható, hogy a Vásárló a [www.koszorubudapest.hu] oldalon az általa kiválasztott terméket a Kosárba helyezve, egy valós, a Vásárlóhoz köthető e-mail címet és a rendelés leadásához szükséges adatokat megadva rendelést ad le és a rendelés leadásával felhasználói fiókot hoz létre az általa megadott adatokkal.

A felhasználói fiók tartalmazza a Vásárló által a regisztráció során és a rendelése(i) leadásakor megadott adatokat, információkat, minden az általa leadott rendelés(ek)kel kapcsolatos adatot és információt (a vásárolt termékekhez kapcsolódó jótállás, számla, stb.) továbbá a Vásárló által a [www.koszorubudapest hu]-n kiválasztott termékeket/összeállított terméklistákat.

Az Ügyfél a regisztráció során és a rendelés leadásakor köteles valós adatokat megadni. Amennyiben az Üzemeltető tudomására jut, hogy az Ügyfél által megadott adatok köre részben vagy teljesen nem valós elemeket tartalmaz, jogosult az Ügyfél felhasználói fiókjához való hozzáférését korlátozni, illetve az Ügyfelet a [www.koszorubudapest.hu] használatából kizárni.

Felhasználói fiók létrehozására és a [www.koszorubudapest.hu] -n történő vásárlásra az a természetes személy jogosult, aki 18. életévét legkésőbb a fiók létrehozása napján betöltötte.

12.4. Szerződés – az Eladó és a tőle terméket a [www.koszorubudapest.hu] oldalon keresztül megrendelő Felhasználó (a továbbiakban: Vásárló) között az Eladó és a Vásárló egyidejű fizikai jelenléte nélkül jön létre a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően.

13. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

13.1. Regisztráció

A Vásárló regisztráció nélkül is szabadon nézelődhet és válogathat a webáruházban. A vásárlás előtt ki kell tölteni a regisztrációs adatlapot (regisztráció) és jelszavat is kel választani. A regisztrációhoz szükséges néhány személyes adat megadása is. A megadott személyes adatainak helyességét Vásárló ellenőrizheti. Erre szolgál az adatok jóváhagyása. Ha az adatot nem hagyja jóvá, módjában áll a feltüntetett valamennyi adatot törölni vagy javítani.

13.2. Az azonosító és a jelszó megadása azt jelenti, hogy a regisztráció útján nyilvántartásba vett természetes személy személyesen, illetve jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (szervezet) képviselője a szervezet nevében jár el a vásárlás során.

13.3. Bejelentkezés

A regisztrációt követően már bármikor személyes azonosítója és jelszava segítségével tud bejelentkezni.

14. IRÁNYADÓ JOG

A szerződés magyar nyelven jön létre és annak rendelkezéseire a Magyar Köztársaság hatályos jogrendszere és jogszabálya az irányadó.

Tárhely-szolgáltató:
Név: InfoNetfort Kft.
Cím: 7900 Szigetvár, Szent István ltp 17. IV/25.
Telefon: +36-30/530-2953
E-mail: kapcsolat@netfort.hu
Web: www.netfort.hu
Adószám: 26648082-2-02
Cégjegyzékszám: 02 09 084205

Érvényes: 2021. December 28-tól

Koszorú Budapest és Környékére

Ingyenes szállítás Budapest egész területén! Szállítási feltételek